Czech English French German Polish Russian
toystory up walle nemo
Vinaora Cu3ox Slideshow
Create an attractive Joomla image slider with cool 3D slice effects
Vinaora Visitors Counter
Famous and nice Joomla counter module. Top 40 Joomla Popular Extensions on JED.
Vinaora Nivo Slider
The world's most awesome Joomla slider. It allows you to easily create an image slideshow.
Vinaora Cu3er 3D slide-show
Shows images in 3D Flash Slide-show. Create amazing 3D transition between slides.


Mikroregion Český smaragd 

je členem MAS Blaník

logo mas bl male

Plán rozvoje Místní akční skupiny Blaník je téměř hotov

Uplatněte tam ještě vaše nápady!

11. září 2014

strategie-iMístní akční skupina Blaník umístila na svůj web www.masblanik.cz čerstvou „strategii“ (plán rozvoje) na léta 2014 – 2020. Její území pokrývá téměř celé Vlašimsko – zahrnuje mikroregiony Blaník, Český smaragd, Podblanicko a Želivka. To, jak se bude rozvíjet zdejší krajina, vesnice nebo města společně s místními školami, spolky nebo sociálními službami, je uvedeno právě v této strategii. Podívejte se, jaká témata se budou řešit právě ve vašem působišti a jestli máte další návrh, co by ještě mělo vzniknout nebo být vylepšeno, napište ho do „Připomínkového formuláře“.

 

Právě připomínkování strategie je poslední fází tvorby tohoto dokumentu před tím, než se jeho podoba definitivně uzavře. Potom začnou místní lidé, obce, organizace nebo spolky plán rozvoje naplňovat a uskutečňovat cíle, které jsou ve strategii uvedené. Půjde například o zvelebování obcí, udržování krajiny, podporu zemědělského a řemeslného podnikání, pořádání přednášek a kurzů nebo rozvoj cestovního ruchu. Po schválení strategie ministerskými orgány a prostřednictvím aktivit Místní akční skupiny Blaník bude možné většinu těchto plánů financovat z prostředků Evropské unie.

 

strategie-iiStrategie Místní akční skupiny Blaník obsahuje celkový popis území, analýzy a návrhy opatření, včetně akčního plánu – to, co je třeba v následujících letech vytvořit, podporovat, vybudovat, realizovat a proč. Strategie řeší 6 témat: 1) Využití potenciálu krajiny, 2) Rozvoj obcí, 3) Cestovní ruch, 4) Kulturní, spolkovou a zájmová činnost, 5) Výchovu a vzdělávání a 6) Sociální služby. Dne 25. listopadu 2014 se ve Vlašimi uskuteční Konference ke konečné podobě strategie, kam jsou srdečně zváni všichni aktéři z území.

 

Místní akční skupina Blaník se na Vlašimsku začala formovat na konci roku 2012, oficiálně funguje od jara 2013. Tvoří ji nadšenci, aktivní lidé, zástupci spolků, zemědělci, živnostníci i představitelé obcí a mikroregionů. Všichni členové chtějí přispět k tomu, aby se na zdejším území lidem dobře žilo, pracovalo, ale aby měli také příležitost se scházet a věnovat se svým zálibám a tradicím.

 

Text: Eva Vrzalová

Foto: Archiv MAS Blaník

mapa cr_mikroregion

Fotografie z okolí

cimg4447.jpg

Přihlášenílogo mas bl male  KBR1-slogan maly

CSOP maly

rytir maly

 EKOSO

svazek obcí

www.ekoso.cz

 

logo RU modre male


Designed by Pro-Net.cz